#1 2020-09-06 12:09:46

kitrkolnbed
Member
Registered: 2020-08-22
Posts: 1,388

hemiloVIP 17 phút Chưa gì mà đồn đoán dữ zây ta!!!

Âm mưu của chủ tịt trẻ @hemilo   caffeinezzZ22 phút  Bình luận: 8     Nhận thông báo      Âm mưu của chủ tịt trẻ @hemilo  Đang âm mưu gì mà lội xuống nằm chót sau mấy tháng cầm đầu.
Dự là có gì đó khủng khiếp lắm đây.
Báo xấu            8 Bình luận       VIP 17 phút  Đang chuẩn bị bài trên tay 8 triệu rưỡi nên tạm thời tụt lại, sau khi có bài khai đao là tich thêm một số điểm kha khá để canh me đợt quà tháng 9.
hemiloVIP 10 phút            Lê văn zyx đã nói:       ↑           Đang chuẩn bị bài trên tay 8 triệu rưỡi nên tạm thời tụt lại, sau khi có bài khai đao là tich thêm một số điểm kha khá để canh me đợt quà tháng 9.
Chắc hông đó, thấy hơi sai sai á nha!!.
VIP            Lê văn zyx đã nói:       ↑           Đang chuẩn bị bài trên tay 8 triệu rưỡi nên tạm thời tụt lại, sau khi có bài khai đao là tich thêm một số điểm kha khá để canh me đợt quà tháng 9.
Là sao bác, mới tậu hàng ngon hả bác ????             hemiloVIP            caffeinezzZ đã nói:       ↑           Là sao bác, mới tậu hàng ngon hả bác ????         Đồn bậy bạ hông à, đâu có gì đâu!!!.
hemiloVIP 17 phút  Chưa gì mà đồn đoán dữ zây ta!!!.

VIP            hemilo đã nói:       ↑           Chưa gì mà đồn đoán dữ zây ta!!!

@hemilo  Hồi hộp quá, gì đây ta.

HemiloVIP            caffeinezzZ đã nói:       ↑           Hồi hộp quá

gì đây ta.
Có gì đâu mà hồi hộp!!!.

VIP  Cụ  âm thầm leo lên nóc ngồi

kinh quá.
Cá nhân    Hi bạn.

Offline

Fabet

Board footer

Powered by FluxBB