#1 2020-09-05 14:05:55

Impabbapnes
Member
Registered: 2020-08-03
Posts: 8,459

Giả lập mạng viettel trên ios? | Tinh tế

Giả lập mạng viettel trên ios.
asahi_pro Bình luận:     Nhận thông báo    Chào cả nhà ạ Mình muốn giả lập mạng viettel trên ios.
không biết có ứng dụng nào không mọi người nhỉ.
mình đang bên nước ngoài và muốn gọi giống kiểu call out ra số điện thoại thông thường đó.
ngoài việc đăng ký gói cước roadming thì mình có thể giả lập được mạng viettel không nhỉ.
vd giả lập mạng viettel để gọi mocha về số viettel khác.

Cảm ơn cả nhà ạ     Báo xấu               Bình luận                  Cá nhân    Hi bạn
+ 219      + 87      + 80      + 78  ĐẠI BÀNG Đại_Ca_Quẳng  209  bài đăng   + 75

Offline

Fabet

Board footer

Powered by FluxBB