#1 2020-09-05 19:21:35

blfvlytnoywy
Member
Registered: 2020-08-02
Posts: 2,941

Ngoài cửa hàng sao lưu dữ liệu từ iphone cũ sang máy mới giúp mình nhưng bây giờ bị mất rất nhiều... | Tinh tế

Ngoài cửa hàng sao lưu dữ liệu từ iphone cũ sang máy mới giúp mình nhưng bây giờ bị mất rất nhiều.
Jenng21 phút  Bình luận:     Nhận thông báo    Ngoài cửa hàng sao lưu dữ liệu từ iphone cũ sang máy mới giúp mình nhưng bây giờ bị mất rất nhiều ảnh, hình như do máy cũ dung lượng quá đầy.
Không biết có cách nào lấy lại ảnh đó không mọi người.
Trên máy cũ cũng bị mất hết những ảnh đó và cả icloud nữa (( #ios#iphone     Báo xấu               Bình luận                  Cá nhân    Hi bạn.
+ 126      + 109      + 90  lamtien338  8.528  bài đăng   + 70  ragefighter  22.842  bài đăng   + 68  Lê văn zyx.

Offline

Fabet

Board footer

Powered by FluxBB