#1 2020-09-05 13:59:04

DawnaHunle
Member
From: Netherlands, Roderwolde
Registered: 2020-08-06
Posts: 312

Cục phát wifi không nhận wifi từ modem wifi | Tinh tế

Thiết bị mạng     Cục phát wifi không nhận wifi từ modem wifi   Tuanbh3 Bình luận: 1     Nhận thông báo    Tình hình xóm em mưa bão sấm chớp cúp điện cả xóm.
2p lên điện lại wifi vẫn có sóng nhưng không có mạng.
Em tưởng dây lan bị đứt có thử dây khác vẫn không có internet cho em hỏi là tại sao ạ.
Có phải bị hư cục phát không.
Em dùng cục phát mecury ạ.
Báo xấu              1 Bình luận        ntdieuVIP  coi chừng là đường dây từ bưu điện đến cục wifi bị đứt                          Cá nhân    Hi bạn.

+ 219      + 87      + 80      + 78  ĐẠI BÀNG Đại_Ca_Quẳng  209  bài đăng   + 75

Offline

Fabet

Board footer

Powered by FluxBB