#1 2020-09-06 10:29:54

mgxnguhekmui
Member
From: Switzerland, Arbon
Registered: 2020-08-19
Posts: 653

về mở lại Tự xử với Lớn rồi của DSK thẩm lại

Nói chơi thôi mai phên.
rap kiểu ông này thấy ko khác đọc thơ là mấy.
Mới lên sóng, ko hiểu về âm nhạc , nhưng nghe thấy hay vãi =]]]]                                                      ,     7/9/20 lúc 13:00.

Nghe ra màu melodic hơn thằng vsoul bên KoR

     7/9/20 lúc 13:09.
Show ngày càng chán, về mở lại Tự xử với Lớn rồi của DSK thẩm lại.
,     7/9/20 lúc 13:14.

Max[SaD] nói:       ↑           Show ngày càng chán

về mở lại Tự xử với Lớn rồi của DSK thẩm lại.
Nghe bài này đi bro                                                        ,     7/9/20 lúc 13:33                                                  #266.

Bé DJ càng coi càng cưng muốn xỉu

     7/9/20 lúc 13:36                                                  #267.

Offline

Fabet

Board footer

Powered by FluxBB