Profile

Personal
Username
zzsvfpsjwqxv
Title
Member
Real name
zzsvfpsjwqxv
Website
https://salahcm.com
Personality
Signature

cho xin địa chỉ tao ship tặng 1 bộ sách  tiếng việt  lớp 1 để học này, có nhiều thằng đc dạy mà quên mất là mình đc dạy chỉ giỏi dùng tay hơn dùng não?? @Ghét phải cạo râu Rồi

User activity
Posts
2,438 - Show all topics - Show all posts
Last post
2020-09-06 17:28:25
Registered
2020-08-02
Fabet

Board footer

Powered by FluxBB