Cài lại macos 10.12 | Tinh tế

Máy tính Mac, macOS Cài lại macos 10.12 van_doan31 phút Hi.bác nào cho e hỏi hiện tại máy imac của e đang chạy 10.14 mà e thấy chậm quá tính cài lại 10.12 mà sợ ảnh hưởng bên ổ bootcamp tại bên đó có nhiều phần mềm ko thể cài lại được.
Bác nào có kinh nghiệm trả lời giúp e coi có sao ko.
Và cài từ usb hay sao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *